Smittevern

Koronaviruset har påvirket hverdagen til samtlige. Med stigende smitte har strenge restriksjoner blitt innført av både lokale og sentralemyndigheter. Sentrum Vekter kan tilby vektere til å bistå med og overholde disse restriksjonene. Vi leverer smittevernskontroll, adgangskontroll og annet vakthold relatert til koronaviruset. 

Har deres bedrift behov for våre tjenester innen smittevern kontakt oss!